جمعه، 20 تیر 1399 / 2020 July 10
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اعضاى كمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی

 

باسمه تعالى

 

اعضاى كمیسیون سیاسى، اجتماعى و فرهنگی

منتخب پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

مورخ 1397/06/14

 

       اعضای اصلی به ترتیب حروف الفباء:

      

1. جناب آقای علی اسلامى

2. جناب آقای علیرضا اسلاميان

3. جناب آقای سید احمد حسينى خراسانى

4. جناب آقای عباسعلی سليمانى

5. جناب آقای عبدالمحمود عبداللهى

6. جناب آقای سید محمود علوى

7. جناب آقای محسن كازرون

8. جناب آقای جواد مجتهد شبستری

9. جناب آقای علی ملكوتى

10. جناب آقای سیدابوالحسن مهدوى

11. جناب آقای عبدالنبی نمازى

     اعضای علی البدل به ترتیب حروف الفباء:

  

1. جناب آقای سید رحیم توكل

2. جناب آقای سید عبدالهادی حسينى شاهرودى

3. جناب آقای سید محمد حسينى شاهرودى

4. جناب آقای امان الله عليمرادى

5. جناب آقای امان نريمانى

 

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*