پنج شنبه، 23 مرداد 1399 / 2020 August 13
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اعضاى كمیسیون بررسى راه‏هاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه

 

باسمه تعالى

 

اعضای کمیسیون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولایت فقیه

منتخب پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

مورخ 1397/06/14

 

              اعضای اصلی به ترتیب حروف الفباء:

1. جناب آقای مجید تلخابى

2. جناب آقای سید رحیم توكل

3. جناب آقای سید احمد حسينى خراسانى

4. جناب آقای سید محمد حسينى شاهرودى

5. جناب آقای عسکر ديرباز

6. جناب آقای عباسعلی سليمانى

7. جناب آقای سید علی شفيعى

8. جناب آقای سید یوسف طباطبايى‏نژاد

9. جناب آقای احمد مبلغى

10. جناب آقای علی ملكوتى

11. جناب آقای سید مصطفی موسوى فراز

              اعضای علی البدل به ترتیب حروف الفباء:

1. جناب آقای احمد پروايى ريك

2. جناب آقای محسن حيدرى(آل كثير)

3. جناب آقای محمد حسن فاضل گلپايگانى

4. جناب آقای عبدالکریم فرحانى

5. جناب آقای سید علی اکبر قرشى

 

 

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*