جمعه، 20 تیر 1399 / 2020 July 10
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
کمیسیون اقتصادی

 

باسمه تعالى

 

اعضای کمیسیون اقتصادی

منتخب پنجمین اجلاسیه مجلس خبرگان «دوره پنجم»

مورخ 1397/06/14

 

              اعضاء به ترتیب حروف الفباء:

 

1. جناب آقای علیرضا اسلاميان

2. جناب آقای سید هاشم بطحايى

3. جناب آقای احمد پروايى ريك

4. جناب آقای محمد تقی پورمحمدى

5. جناب آقای محمد علی تسخيرى

6. جناب آقای سید محسن سعيدى گلپايگانى

7. جناب آقای محمد هادی عبدخدايى

8. جناب آقای محمد حسن فاضل گلپايگانى

9. جناب آقای محسن محمدى اراكى

10. جناب آقای محمود محمدى عراقى

11. جناب آقای علی معلمى

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*