پنج شنبه، 21 آذر 1398 / 2019 December 12
تجديد ميثاق رئيس و نمايندگان مجلس خبرگان رهبري باآرمان های امام راحل

ارسال نظر
نویسنده
متن
*