جمعه، 2 آبان 1399 / 2020 October 23
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
شیخ موحد، علی (فارس)

نام: على

شهرت: شيخ موحّد

زادگاه: شيراز

نام پدر: محمد على

سال تولد: 1325شمسى

مسئوليّت: سرپرستى صدا و سيماى استان فارس، عضويّت در شوراى
اوقاف استان فارس، امامت جمعه موقّت شيراز، نمايندگى حضرت امام
در جهاد سازندگى استان فارس، نمايندگى دفتر مقام معظّم رهبرى در
دانشگاه آزاد اسلامى استان‏هاى فارس، بوشهر و كهكيلويه و بوير احمد
و نمايندگى مقام معظّم رهبرى در دانشگاه آزاد اسلامى كشور به مدّت
دو سال، نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى در دوره دوم از استان فارس.


 

تولد و دوران كودكى

اين‏جانب فرزند مرحوم آيةاللّه حاج شيخ محمد على موحّد در سال 1325شمسى
در شهر شيراز متولد شدم. پدرم به مدّت چهل سال، مدرّس مدرسه آقاباباخان بود.
شاگردان آن مرحوم بزرگانى بوده‏اند كه - بحمداللّه - برخى‏ها الآن مرجع تقليد
هستند.

مادرم فرزند آيةاللّه حاج سيّد مصطفى بلادى بود. خانواده پدرى و مادرى‏ام، از
روحانيان برجسته و مورد احترام منطقه بوده‏اند.


دوران تحصيل

از شش سالگى مرحوم والد مرا به مدرسه زينت - كه تحت سرپرستى يكى از
متديّنان آن زمان بود - برد و تا كلاس ششم را در آن مدرسه درس خواندم.

در سال 1337شمسى در مدرسه آقا باباخان (مدرسه مرحوم والد) مشغول
تحصيل علوم دينى شدم و در طى سه سال رسائل و مكاسب را از محضر پدرم
فراگرفتم. و سپس به حوزه مقدّس قم مشرّف شدم. در سال 1340شمسى در درس
كفايه حضرت آيةاللّه مكارم شركت كردم و در همين ايّام، رسائل و مكاسب را بار
ديگر خدمت آيةاللّه نورى و آيةاللّه فاضل خواندم. در اوايل سال 1342شمسى به
درس خارج آيات عظام: مرحوم آيةاللّه العظمى گلپايگانى، مرحوم آيةاللّه العظمى

شريعتمدارى و مرحوم آيةاللّه داماد راه يافتم و بعد هم درس را كلّاً در محضر مرحوم
آيةاللّه آملى ادامه دادم و يك و نيم دوره از بحث‏هاى اصولى و نيز چند مبحث
فقه(طهارت، صلات و حج)معظّم‏له را نوشتم و به مدّت هشت سال در درس خارج
فقه و اصول ايشان شركت كردم.


فعّاليّت‏هاى علمى

وقتى كه مرحوم والد به رحمت ايزدى پيوست، حضرات علماى شيراز اصرار
داشتند كه حقير به شيراز بروم و مدرسه مرحوم والد را اداره كنم. از اين رو، وقتى به
شيراز آمدم، آيات عظام: حضرت آيةاللّه العظمى محلّاتى، شهيد آيةاللّه دستغيب،
آيةاللّه حاج عالم، آيةاللّه حاج سيّد محمد امام هر كدام طى احكامى جداگانه اين‏جانب
را به مدرّسى مدرسه ياد شده منصوب نمودند. از آن زمان تا سال 1368 شمسى در
مدرسه مزبور مشغول تدريس بودم و - الحمدللّه - طلّاب خوبى هم در اين دوران به
ثمر رسيدند كه برخى از آنان هم اكنون در حوزه علميّه داراى مقامات عاليه‏اند.

فعّاليّت‏هاى علمى حقير در دو بخش خلاصه مى‏شود:

الف) تدريس در مدرسه علميّه آقا بابا خان به مدّت هيجده سال كه - بحمداللّه -
طلّاب خوبى هم تربيت شده؛ تدريس در دانشگاه شيراز به مدّت پانزده سال در رشته
حقوق و دانشگاه آزاد به مدّت دوازده سال و جلسات تفسير قرآن مجيد در جهاد
سازندگى استان فارس كه به صورت برداشت‏هايى از قرآن مجيد ارائه مى‏شده و جزوات
آن بيش‏تر منتشر شده است.

ب) تأليف كتاب‏هاى ذيل: شرحى بر منظومه حاجى سبزوارى، تقريرات دوره
كاملِ اصول و فقه استاد مرحوم آيةاللّه العظمى آقا ميرزا آملى و جزواتى در اخلاق كه
بعضاً منتشر شده است.

از آن‏جا كه علاقه زيادى به تحصيل داشتم، علوم جديد را هم مدّ نظر قرار داده و

پس از دريافت مدرك ديپلم، به صورت شبانه در كنكور دانشگاه شركت نموده و در
رشته فلسفه دانشگاه فردوسى قبول شدم و مدّت سه سال هم به آن‏جا رفت و آمد
داشتم. علاقه حقير به تحصيل بيش‏تر معلول تربيت خانوادگى بود.


فعّاليّت سياسى

از سال‏هاى نوجوانى به مسائل سياسى و اجتماعى علاقه داشتم و جايگاه روحانيّت
را فرا تر از آن‏چه بود مى‏دانستم و به نظرم مى‏آمد كه اگر روحانيّت بتواند در اين دو
بُعد(علوم حوزوى و دانشگاهى و نيز حضورش در جامعه كه فراتر از مسجد و حوزه
است.) بازنگرى انجام دهد، مى‏تواند تأثير پذيرى بيش‏ترى داشته باشد.

البته اين فكر اجمالى و ناپخته در ذهنم وجود داشته تا اين‏كه به قم آمدم و با مسائل
سال 1341شمسى به بعد روبه‏رو شدم. اين وقايع، فكرى را كه در سر داشتم تقويت
نموده و به واسطه ارادتى كه به حضرت امام پيدا كرده بودم و مقلّد ايشان شده بودم، در
عين حال كه با جدّيّت تمام درس را ادامه مى‏دادم، از مسائل سياسى و اجتماعى نيز
غافل نمى‏شدم و در جلساتى كه اين نحوه تفكر را دنبال مى‏كردند، مثل جلسات
مرحوم آيةاللّه ربّانى و يا مرحوم آيةاللّه شهيد دستغيب در شيراز شركت مى‏كردم تا
اين‏كه واقعه پانزدهم‏خرداد سال 1342شمسى پيش آمد و براى نخستين بار در تاريخ
17/3/1342 در حالى كه در مدرسه آقاباباخان (محلّ تدريس مرحوم والد) تدريس
مى‏كردم (در ايّام تابستان) دستگير شدم و تحت عنوان ماده 5 حكومت نظامى، به
مدّت چهل روز زندانى شدم. خاطره‏هاى زيادى از اين زندان دارم؛ مقاومت،
پاسخ‏هاى تند، برنامه‏ريزى براى آينده و غيره. پس از آزادى هم‏چنان در جلسات
شركت نموده و راه را ادامه دادم و چند بار ديگر در سال‏هاى 1343 و 1345شمسى در
اصفهان و شيراز دستگير و زندانى شدم. در همين ايّام سال‏هاى 1348شمسى به بعد،
تصميم گرفتم درس‏هاى جديد را هم دنبال كنم. از اين رو، پس از گرفتن ديپلم، در

سال 1350شمسى در كنكور شركت كردم و در دانشگاه فردوسى در رشته فلسفه
قبول شدم و به مدّت سه سال در اين دانشگاه تردّد مى‏كردم. گرچه درس‏هاى دانشگاه
برايم تازگى نداشت، ولى جوّ حاكم بر دانشگاه و شناخت روحيّات دانش‏جويى
آموزنده و مفيد بود. هم زمان با تحصيل در دانشگاه، در مدرسه آقاباباخان نيز به
تدريس اشتغال داشتم و افرادى را كه احساس مى‏كردم براى طلبگى مستعداند
شناسايى نموده و به مدرسه مى‏آوردم. از نظر دستگاه حكومتى، جوّ حاكم بر مدرسه
آقابابا خان، جوّى ضدّ حكومت بود. از اين‏رو، انواع كارشكنى‏ها را مى‏كردند و بسيار
مى‏كوشيدند تا يك روحانى وابسته به حكومت را به آن‏جا بياورند و اين كار را هم
انجام دادند؛ امّا استقامت طلّاب محترم مدرسه و روحانيّت معظّمِ شهر، كار آن‏ها را
خنثى‏ نمود و آن روحانى تنها يك جلسه توانست در مدرسه بيايد.

پيش از انقلاب به دليل ارتباطم با گروه‏هاى سياسى - كه به صورت جلسات
درس‏هاى تفسير قرآن مجيد و نهج‏البلاغه اداره مى‏شد، بار ديگر در اوايل سال 1357شمسى
دستگير شدم و اين دستگيرى تا كمى پيش از پيروزى انقلاب ادامه داشت. پس از
گذشت چهار ماه از آزادى، بيش‏تر سخن‏رانى‏هاى مراسمِ شيراز به عهده حقير قرار
گرفت. در زمان شهيد دستغيب، اغلب كارهاى سياسى ايشان را نيز بنده انجام
مى‏دادم. پس از پيروزى انقلاب اوّلين مسئوليّت را در راديو و تلويزيون فارس
پذيرفته و به مدّت يك‏سال انجام وظيفه كردم. آن‏گاه به شوراى اوقاف رفتم و در آن‏جا
نيز يك سال خدمت كردم كه مسئوليّت نمايندگى حضرت امام(ره) در جهاد پيش آمد كه
از سال 1360شمسى تاكنون ادامه دارد. در جهاد كارهاى تبليغاتى خوبى انجام مى‏شد
و تأثير خوبى هم داشت. از سال 1373شمسى به بعد به اصرار امام جمعه محترم
شيراز، امامت موقّت جمعه را عهده‏دار گشته و با توجّه به مسئوليّت در دانشگاه آزاد
اسلامى، مسئوليّت نمايندگى مقام معظّم رهبرى در اين دانشگاه را نيز پذيرفتم.

12/2/79