پنج شنبه، 8 آبان 1399 / 2020 October 29
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
محمدی، ملاعبدالله (کردستان)

 اين‏جانب عبداللّه محمدى فرزند محمود در سال 1296 شمسى در يك خانواده كشاورز در سوتو از توابع سردشت متولد شدم. در هفت سالگى پدرم مرا
نزد معلّم روستا فرستاد. در آغاز، لوح چوبى مكتوب به «يا اللّه يا فتّاح يا رزّاق» را به دست گرفته، تحصيلات دينى
خود را شروع كردم. در سال 1320 شمسى به أخذ مدركِ افتا و تدريس از استاد فاضل، ملاّض ‏حسين مجدى - طاب
ثراه - نايل آمدم و تا سال 1340شمسى در روستاهاى ترجان، قاجر و قادرآباد بوكان به تدريس علوم دينى و ارشاد
مسلمانان اشتغال داشتم. در چهاردهم اردى‏بهشت 1340 به دعوت اهالى مسلمان سقّز براى شغل افتا و تدريس
در مسجد جامع به آن‏جا هجرت كردم.

در سال 1357 شمسى كه نداى وحدت به گوش رسيد، به صف انقلابيان پيوستم. پس از پيروزى صلاح بر ضلال، از سوى حضرت امام خمينى قدس سره به سِمَت امامت جمعه منصوب گرديدم
و اكنون نيز در همين شهر سمت امامت جمعه و نمايندگى خبرگان استان كردستان را بر عهده دارم. به ميمنت
انقلاب اسلامى ايران، تحت قيادت قائد عظيم ‏الشّأن امام خمينى قدس سره به ارشاد مسلمانان مشغول و عمر گران‏بها را در
اين راه صرف مى‏نمايم.