جمعه، 9 آبان 1399 / 2020 October 30
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
واعظ طبسی، عباس (خراسان)

 آيت ا... عباس واعظ طبسي در بهمن ۱۳۱۴ در خانواده اي روحاني ديده به جهان گشود. مادرش زني متقي و پرهيزكار بود و پدرش حاج شيخ غلامرضا واعظ طبسي از مشهورترينواعظان عصر و مبلغان اسلامي آن دوره بود كه آوازه منبرهاي پرشورش در سراسر جهانتشيع پيچيده بود. اين خطيب توانا يك سال بعد از تولد فرزند در راه سفر به تهران بهقصد برپايي منابر افشاگرانه بر عليه حكومت تازه تاسيس رضاخاني، دار فاني را وداعگفت به گونه اي كه به دلالت بسياري از علماي آن روزگار او را به شهادت رساندند.

آيت ا... واعظ طبسي تحصيل دانش را در مشهدآغاز و تا سطح دبيرستان در مدارس جديد ادامه داد، اما شور و اشتياق تحصيل علوم دينيو علاقه به دروس حوزوي باعث شد كه با وجود كسب موفقيت هاي فراوان، به حوزه رويآورد. وي در حوزه علميه مشهد از محضر اساتيدي همچون مرحوم اديب نيشابوري ( اديبثاني )، حاج آقا مدرس يزدي، حاج شيخ مجتبي قزويني، حاج شيخ هاشم قزويني و مراجععالي قدري همچون آيت ا... ميلاني كسب فيض کرد. آيت ا.. واعظ طبسي در مصاحبه ايكه از او در سال ۱۳۶۲ در مجله پيام انقلاب چاپ شده است به خاطرات خود از محضر درساديب نيشابوري اشاره مي كند و مي گويد: « يادم مي آيد كه ماه مبارك رمضان مصادف باتابستان بود، بعد از ظهر ها مثل باران عرق مي ريختيم و به تنها چيزي كه فكر نميكرديم گرماي هوا بود.

توجهمان به درس بود. مجذوب گفتار اديب بوديمو ايشان در هر زمينه اي كه شروع به تدريس مي نمود، ما را علاقه مند به همان رشته ميكرد. گاهي اوقات كه بحث مي كرد و برداشت هاي جالبي از بعضي مراجع و فقهاي بزرگاسلام و شخصيت هاي بزرگ علمي به ما معرفي مي كرد، ما بيشتر نسبت به درس خواندنمشتاق مي شديم». سال ۱۳۳۰ در زندگي آيت ا.. واعظ طبسي اتفاق مهمي افتاد. اتفاقي كه مسير زندگي او را تغيير داد در اين سال شهيدسيد مجتبي نواب صفوي در سفري كه به مشهد داشت ، با سخنان پر شور خود در مدرسه علميهنواب ، شور و شوقي نو در دل طلاب جوان ايجاد كرد و اين سرآغازي بود براي سال هامبارزه با ظلم و استبداد.

آيت ا... واعظ طبسي خود مي گويد: « مبارزهعلني بنده وجمع دوستان تقريبا از سال ۱۳۳۵ شروع شد در آن موقع برادرمان جناب آقايخامنه ا ي ( مقام معظم رهبري) در مشهد تشريف نداشتند و شهيد هاشمي نژاد هم در قمبودند بنا بر اين در آن زمان من تنها بودم و خيلي سخت مي گذشت به جهت آن كه در حوزههم افكار خاص ضد مبارزه حاكم بود.

بعدها با پيوستن اين دو بزرگوار، محور واحديرا در خراسان تشكيل داديم. دراوايل نشست هايمان از هم جدا بود اما بعدا تصميمگرفتيم مركزيتي داشته باشيم و دوستان مشترك به آن جا مراجعه كنند». آيت ا.. واعظ طبسي نخستين بار در سال ۱۳۳۹ هنگامي كه در سراي محمديه درباره عدل زمامدارانصحبت مي كرد، مورد اعتراض ساواك قرار گرفت و با تعطيلي جلسات سخنراني اش، ممنوعالمنبر شد اين ممنوعيت البته بيش از هفت ماه به طول نيانجاميد و با فشار اقشارمختلف مردم شكسته شد. در همين سال دومين اتفاق مهم در زندگي آيت ا.. واعظ طبسي رخداد.

او در همين سال با بنيانگذار نهضت اسلامي،مرجع عظيم الشان حضرت امام خميني(ره) آشنا شد و اين آشنايي زمينه يك عمر عشق ودلدادگي را فراهم آورد. سال ۱۳۴۱ پس از برگزاري رفراندوم فرمايشي محمدرضا پهلويو به دنبال ايراد چند سخنراني بر عليه اين رفراندوم آيت ا.. واعظ طبسي دستگير و بهتهران انتقال شد. چند ماه بعد از قيام پانزده خرداد به عنوان نماينده حوزهعلميه مشهد به محضر حضرت امام خميني (ره) رسید و به پيشنهاد ايشان در مجلسي با حضورعلما و طلاب حوزه علميه قم به ايراد سخن پرداخت و ابعاد مختلف قيام پانزده خرداد راتشريح کرد. به دنبال اين سخنراني درقم دستگير و به زندان قزل قلعه تهران منتقل ميشود. آیه ا... واعظ طبسی سال ۱۳۴۴ پس از يك سلسله سخنراني در رفسنجان بار ديگرممنوع المنبر شد. او در ا ين سال ها با ديگر ياران انقلاب همچون شهيد باهنر ، شهيدمطهري، شهيد بهشتي و ... آشنا شد و در سايه راهنمايي هاي امام خميني(ره) به همراهدیگر روحانیان مبارز، کوشید زمينه شكل گيري تحولي اساسي در قالب انقلاب اسلامي رافراهم كند.