چهار شنبه، 1 بهمن 1399 / 2021 January 20
بازدید : 6734 تاریخ درج : 1392/2/1 زمان : 22:09:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

انتخاب روسای كمیسیونهای تحقیق و آیین نامه

كمیسیون آیین نامه موضوع اصل 108 قانون اساسى و كمیسیون تحقیق موضوع اصل یكصدویازده قانون اساسى مربوط به  مجلس خبرگان رهبری به ترتیب روزهای چهارشنبه 28 و پنجشنبه 29 فروردین ماه اولین جلسه خود را در دوره جاری آغاز كردند كه طی انتخابات داخلی در هر كمیسیون حضرت آیت الله مهدوی كنی به اتفاق آراء به عنوان رئیس كمیسیون تحقیق  و همچنین آیت الله دكتر بهشتی به اتفاق آراء رئیس كمیسیون آئین نامه انتخاب شدند.

ارسال نظر
نویسنده
متن
*