شنبه، 25 مرداد 1399 / 2020 August 15
بازدید : 7385 تاریخ درج : 1389/12/18 زمان : 12:27:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

گزارش دومين سخنران میهمان اجلاس نهم


سخنران مدعو نهمين اجلاس از دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری امروز چهارشنبه 18 اسفند ماه دكتر جليلي دبير شوراي امنيت ملي بود كه به رياست آيت الله مهدوي كني تشكيل يافت.

ايشان در ابتدا با اشاره به فتنه سال 88 بيان داشت كه در ابتداي پيدايش فتنه ايران در مرحلهاي بود كه در اوج پيشرفت خود به سر ميبرد و اين به سردمداران غرب با مكاتبه بامسئولين عالي كشور مجبور شدند به اين ابتدا اذعان نمايند وي با يادآوري موفقيتهاي هستهاي ايران در آن برهه ظرفيتهاي اقتدار  ايران چه در منطقه و چه در تعامل با ساير كشورهاي جهان را بر شمرود.

دبير شوراي امنيت ملي با استناد به شواهد موجود اظهار داشت كه كشورهاي غربي متقاعد شده بودند كه اين اقتدار و عظمت ايران به ويژه مشاركت مردم در سرنوشت خود در انتخابات بيشترين خطر براي آينده آنها ميباشد.

جليلي با اشاره به نمود و بروز برجسته جمهوريت نظام در جريان انتخابات سال گذشته رياست جمهور گفت ظلم بزرگ به نظام اين بود كه جرياني تلاش داشت كه موفقيت انديشه ديني در مديريت كاراي نظام را ناكار آمد جلوه داده و به چالش بكشد.

ايشان ادامه داد اقدامات جريان فتنه با تهمت زدن به سلامت انتخابات و سپس اردوكشي غرب و استكبار جهاني را اميدوار كرد و ظلم بزرگ به نظام شكل گرفت غرب با يك چرخش كامل، پس از انتخابات تلاش كردند كه قواعد دموكراسي در ايران را انكار كنند و خود را پشت سر جريان فتنه قرار دادند.

دكتر جليلي با  اشاره به برنامه ريزي فتنه گران پس از انتخابات، اظهار داشت: فتنه گران از تقلب در انتخابات شروع كردند و با انكار حمايت نظام از فلسطين و در 13 آبان با زير علامت سئوال بردن ستيز ايران با امريكا و جسارت به عكس امام، زير سئوال بردن اصل ولايت فقيه و نهايتاً توهين در روز عاشورا كشيده شد.

وي گفت: كشورهاي غربي و در رأس آن آمريكا با حمايت از سران فتنه خواستار آزادي عمل جريان فتنه در ايران شدند و خواستار شدند و در همان وهله با تصويب 55 ميليون دلار براي از بين بردن سانسور در ايران و قراردادن ضرب الاجل 90 روزه براي اجراي آن و سرمايه گذاري در فضاي مجازي كه راه اندازي قريب 874 سايت عليه حكومت را در برداشت، سعي در همراهي با فتنه گران داخلي داشتند.

دبير شوراي امنيت ملي با اشاره به اتهام شكنجه زندانيان جريان فتنه توسط بعضي از سران فتنه، به پروژه كشته سازي و ادعاي واهي تعداد كشته شدگان توجه داد.

ايشان افزود: سران كشورهاي غربي پس از مأيوس شدن از اغتشاشات خياباني و قدرت عملي فتنهگران سعي در تحميل فشارهاي سياسي و اقتصادي داشتند كه منجر به تصويب قطعنامه 1929 گرديد.

دكتر جليلي با اشاره به مديريت از بين بردن جريان فتنه توسط رهبر معظم انقلاب و هوشياري مردم اذعان داشت.

موفقيت ديپلماسي منطقهاي ايران و نيز پيشرفتهاي هستهاي نه تنها كم نشده بلكه با سرعت بيشتري به راه خود ادامه داد و ما در آستانه 25 بهمن و بخصوص با الگوگيري كشورهاي منطقه از الگوي جمهوري اسلامي يكبار ديگر اوج اقتدار قرار گرفتيم.

ايشان اضافه كرد موفقيت ايران در نشستهاي ژنو استانبول بسيار چشمگير بود و در ادامه ميتوان به بالندگي ايران و نقش مقام معظم رهبري در جنبشهاي اخير بخصوص مصر داشت.

وي گفت: اما دشمنان جمهوري اسلامي تلاش داشتند با تشبيه ايران به مصر و تونس تلاش كردند ايران اسلامي الگويي جهت كشورهاي منطقه قرار نگيرد. لذا بايد برنامه ريزي جهت اغتشاشات خياباني در 25 بهمن يك بار ديگر سران فتنه را مجبور كردند كه با فراخواني مردم به كشورهاي منطقه نشان دهند كه نظام جمهوري اسلامي نيز مانند مصر و تونس با مردم خود دچار چالش است و توسعه ظرفيت دنياي مجازي، برخي را به خيابانها بكشانند كه با هوشياري مردم در نطفه خاموش شد.

دبير شوراي امنيت ملي خاطر نشان كرد: بايد توجه داشت جريان بعداز 25 بهمن محور آن امريكا و اسرائيل و انگليس است كه طراحي آن را آمريكا انجام ميدهند و ضدانقلاب داخلي مجري است.

دكتر جليلي در پايان  مهمترين عامل پيروزي جمهوري اسلامي را در برهههاي اخير، همانا پيوند ايمان و عدالت بخصوص تدبير مقام معظم رهبري و وجود اصل ولايت فقيه دانست.

در پايان برخي از نمايندگان سئوالاتي از ايشان مطرح كردند كه در ادامه ايشان به آنها پاسخ گفت.

 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*