چهار شنبه، 20 فروردین 1399 / 2020 April 8
بازدید : 7041 تاریخ درج : 1389/12/17 زمان : 16:04:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

گزارش سخنرانی وزیر امور خارجه در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری

جناب آقای دکتر صالحی ، وزیر محترم امور خارجه ، میهمان امروز نهمین اجلاس خبرگان رهبری بود.

ایشان با اشاره به خیزش اخیر کشورهای اسلامی و اینکه  این پدیده را به این صورت کمتر کسی پیش بینی می کرد ، از عوامل عمده آن اسلام خواهی ، عدالت خواهی ، بروز ظلم و ستم سردمداران را برشمرد.

دکتر صالحی با بیان نقش ویژه جوانان در این رخداد ها به ماهیت آن ها پرداخت و اظهار داشت : اعتراض مردم در این کشور ها ،عمدتاً مصر و تونس ، به مرحله ای از تغییر رسیده است و در حد انقلاب نیست و شاکله حکومتها در قدرت هستند. البته در لیبی اگر این حرکت ها ادامه پیدا کند به براندازی نظام موجود منجر خواهد شد.

ایشان با بیان اینکه کشورهای غربی در صدد رسیدن به اهداف خود در این زمینه هستند ، بیان کرد: در تونس و مصر نفوذ آمریکا تا حدی موثر بوده است که مانع آن شده تا این اعتراض ها به انقلاب بیانجامد و در لیبی هنوز این تلاشها بی ثمر بوده است. نکته قابل توجه این که آمریکا سعی دارد در این کشورها ارتش با مردم درگیر نشود که خود حائز نکته ای ظریف است.

در ادامه وزیر امور خارجه به عوامل این رخدادها اشاره کرد که مهمترین عامل را بیداری اسلامی عنوان کرد.

آقای دکتر صالحی با اشاره به اهداف آمریکا در این رابطه ، دموکراسی بومی خاص را بعنوان هدف اصلی بیان داشت و گفت : اسلام گرایی مالیخولیایی غرب به واقعیت پیوسته است.

ایشان از مهمترین آثار این خیزش عظیم را فروریختن نظم عربی ، سقوط دولت حریری ، تحولات اخیر در ترکیه و عبور ایران از کانال سوئز برشمرد.

وزیر امور خارجه دولت دهم تصمیم ایران را در قبال این تحولات منوط به برخوردهای متقابل حکومتهای جدید با ایران دانست ، اما در عین حال اظهار داشت که ایران اگر چه مشارکتی با هیچ یک از این حرکت ها نداشته ، اما همواره الگوی مناسبی برای آنها بوده است و در عکس العمل به این جنبش ها حکیمانه برخورد نموده است.

ایشان در ادامه ، با بیان اینکه ارگانهای مختلف ، حرکت های اخیر را رصد می کنند ، هرگونه اظهار نظر در مورد نتیحه این قیام ها را موکول به گذشت زمان دانست.

وی در جلسۀ بعد از ظهر با توضیحات بیشتری راجع به تحولات لیبی ، اذعان کرد که باید مراقب مصادره منافع این قیام ها توسط آمریکا برای خودش  باشیم.

آقای دکتر صالحی نقش علما را در تحولات کنونی بسیار چشمگیر دانست و بهترین تعامل را در این زمینه ، تعاملات بدون جهت گیری قومی و مذهبی بیان کرد.

در پایان برخی از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری سوالاتی در این زمینه از وزیر امور خارجه به عمل آوردند و ایشان به این پرسشها پاسخ گفت.

ارسال نظر
نویسنده
متن
*