سه شنبه، 13 خرداد 1399 / 2020 June 2
صورت مشروح مذاكرات

مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

کتاب صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در چهار مجلد که در آذرماه 1364 شمسی توسط اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است با مجوز رسمی و با رعایت حقوق مولف در اینجا قابل دریافت است.لازم به ذکر است که سایت شورای نگهبان نیز 3 جلد این کتاب را بر روی سایت خود بارگذاری نموده است.
 


صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 جلسه اول تا سي و يكم

نسخه PDF

حجم: 37.5 MB


صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جلسه سي و دوم تا پنجاهم

نسخه PDF

حجم: 25.4 MB


صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جلسه پنجاه و يكم تا شصت هفتم (آخر)

نسخه PDF

حجم: 23.1 MBراهنماي استفاده از
صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همراه با معرفي مجلس و اعضاي خبرگان

نسخه PDF

حجم: 34.9MB