دوشنبه، 29 دی 1399 / 2021 January 18
صورت مشروح مذاكرات

مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

کتاب صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در چهار مجلد که در آذرماه 1364 شمسی توسط اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است با مجوز رسمی و با رعایت حقوق مولف در اینجا قابل دریافت است.لازم به ذکر است که سایت شورای نگهبان نیز 3 جلد این کتاب را بر روی سایت خود بارگذاری نموده است.
 


صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 جلسه اول تا سي و يكم

نسخه PDF

حجم: 37.5 MB


صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جلسه سي و دوم تا پنجاهم

نسخه PDF

حجم: 25.4 MB


صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
جلسه پنجاه و يكم تا شصت هفتم (آخر)

نسخه PDF

حجم: 23.1 MBراهنماي استفاده از
صورت مشروح مذاكرات
مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همراه با معرفي مجلس و اعضاي خبرگان

نسخه PDF

حجم: 34.9MB