شنبه، 16 فروردین 1399 / 2020 April 4
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
نیازی ، هاشم

سوابق علمی: ایشان در سال 1340 به طور رسمی وارد حوزه علمیه «کمالیه خرم آباد» شد. وی سال 1342 برای گذراندن تتمه شرح لمعه و سطوح عالیه وارد حوزه قم شد و موفق گردید قبل از سال 45 در دروس خارج شرکت نماید و برای اولین سال‌های راه‌ اندازی امتحانات کتبی و شفاهی جایزه ویژه را از مرحوم آیت الله گلپایگانی دریافت کند و از سال 45 - 44 دروس خارج فقه و اصول را به طور مستمر تا سال 1357 به صورت مستقیم و مستمّر در دستور کار خود قرار داد. در طول این مدّت از دروس آیات عظام سلطانی، محقق داماد، میرزا هاشم آملی، حاج شیخ مرتضی حائری، منتظری، مشکینی، وحید خراسانی، حاج شیخ جواد تبریزی، سید کاظم حائری، شبیری زنجانی و آقا محمّد شاه آبادی استفاده کرد و بیشرین استفاده درسی در درجه اول از مرحوم «میرزا هاشم آملی» بود که تقریباً از سال 45 تا حدود اواخر سالهای قبل از انقلاب ادامه داشت و یک دور اصول و فقه عبادی و معاملی از محضر پر فیض ایشان فرا گرفت. آیت الله میرزا هاشم آملی در سال 1352 اجتهاد ایشان را شفاهاً تأیید و تصدیق نمود و در سال 54 ، مرتبه بالاتر اجتهاد وی را تصدیق کردند.

مسؤولیت­ها و سوابق اجرایی: ..........................................................................

 

نام پدر
سال تولد
محل تولد
ساکن
نماینده استان
لرستان
نام مهم‏ترین اساتید درس خارج
نام تخصص‏هاى علمى (غیر از فقه و اصول)
نام مهم‏ترین آثار علمى
فعالیت‏هاى علمى
مسئولیت كنونی
مسئولیت قبلى
پست الكترونیكی
اسم الأب
تاریخ الولادة
محل الولادة
محل الإقامة
ممثل محافظة
لرستان
أبرز أساتذة خارج الفقه
التخصصات العلمیة
أهم عناوین الآثار
النشاطات العلمیة
المسئولیة الحالیة
المسئولیة السابقة
برید الإلکترونی
ParentName
BirthDate
BirthPlace
LivePlace
ProvinceId
لرستان
ImportantLessonTeacherName
OtherProficiency
ScientificWorks
ScientificActivities
CurrentLiability
PreviousLiability
Email
ارسال نظر
نویسنده
متن
*