یکشنبه، 28 شهریور 1400 / 2021 September 19
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
جنّتی، احمد

آية‌ الله احمد جنّتي‌ در سوم‌ اسفند 1305 هجري‌ شمسي‌ در روستاي‌ لادان‌ از بلوك‌ ماربين‌، واقع‌ در سه‌ كيلومتري‌ غرب‌ شهرستان‌ اصفهان‌، چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. پدرش‌ مرحوم‌ ملا هاشم‌ از روحانيون‌ وارسته‌ و بزرگي‌ بود كه‌ از شنبه‌ تا چهارشنبه‌ در شهر اصفهان‌ حضور داشت‌ و به‌ تدريس‌ علوم‌ حوزوي‌ مي‌پرداخت‌ و روزهاي‌ پاياني‌ هفته‌ را در روستا به‌ سر مي‌برد. مردم‌ روستاي‌ او كه‌ بيشتر كشاورز و دامدار بودند و عمدتاً از نظر اخلاقي‌ در جايگاه‌ مناسبي‌ قرار داشتند، اگر دچار اختلافي‌ مي‌شدند براي‌ حل‌ و فصل‌ مسائل‌ خود به‌ او مراجعه‌ مي‌كردند، وي‌ تا پايان‌ عمر رابطه‌اش‌ را با حوزه‌ علميه‌ اصفهان‌ قطع‌ نكرد و از محضر عالمان‌ بزرگي‌ همچون‌ حاج‌ آقا رحيم‌ ارباب‌ و حاج‌ سيد علي‌ نجف‌ آبادي‌ بهره‌ برده‌ بود در آمدش‌ منحصر به‌ وجوه‌ شرعي‌ و يا از طريق‌ وعظ‌ و خطابه‌ بود. او يك‌ فرزند بيشتر نداشت‌. مادر آية‌ الله احمد جنّتي‌ نيز زني‌ پاك‌ و صبور بود و علاوه‌ بر خانه‌ داري‌، قرآن‌ و برخي‌ از كتب‌ ديني‌ را تدريس‌ و بعضي‌ از جلسات‌ مذهبي‌ را نيز اداره‌ مي‌كرد و با صبر و قناعت‌، زندگي‌ مي‌گذارند.

دوران‌ تحصيل‌:

در زادگاه‌ آية‌ الله جنّتي‌ و كل‌ آن‌ منطقه‌ مدرسه‌اي‌ وجود نداشت‌؛ از اين‌ رو او به‌ مكتب‌ خانه‌ رفت‌ و خود، اندكي‌ از دروس‌ جديد را خواند و بعدها در قم‌، مقداري‌ زبان‌ انگليسي‌ فرا گرفت‌. او دورة‌ ادبيات‌ عرب‌ و مقدمات‌ سطح‌ را تا سال‌ 1324 در حوزه‌ علميه‌ اصفهان‌ خواند. دوران‌ نوجواني‌ او با اختناق‌ رضاخاني‌ همراه‌ بود: پوشيدن‌ لباس‌ روحاني‌ براي‌ بسياري‌ از طلاب‌ ممنوع‌ شده‌ بود؛ آنها مي‌بايست‌ براي‌ پوشيدن‌ آن‌ لباس‌، مجوّز دريافت‌ كنند و تنها به‌ تعداد كمي‌ از آنان‌ مجوز داده‌ مي‌شد. عمامه‌ها را از سر طلاب‌ برمي‌ داشتند؛ كلاههاي‌ نمدي‌ را پاره‌ مي‌كردند؛ از سر زنان‌ چادر بر مي‌داشتند؛ مجالس‌ روضه‌ به‌ تعطيلي‌ كشيده‌ شده‌ بود و مساجد به‌ خلوتي‌ مي‌گراييد و ... آية‌ الله جنّتي‌ خود، از نزديك‌ شاهد چنين‌ روزگاري‌ بود.

او پس‌ از تكميل‌ مقدمات‌ و طي‌ كردن‌ برخي‌ از دروس‌ سطح‌، به‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ آمد تا از محضر عالمان‌ و فرزانگان‌ آن‌ ديار نيز بهره‌ ببرد. با ورود به‌ قم‌ به‌ تكميل‌ دروس‌ دورة‌ سطح‌ پرداخت‌ و در درس‌ خارج‌ بزرگاني‌ همچون‌ آية‌ الله العظمي‌ بروجردي‌(ره‌) و امام‌ خميني‌(ره‌) شركت‌ مي‌جست‌. در اين‌ مدت‌ از شركت‌ در بحث‌هاي‌ اخلاق‌ و تفسير نيز غافل‌ نماند. او در اين‌ مدت‌ در مدرسه‌ فيضيه‌ و حجتيه‌ حجره‌ داشت‌.

استادان‌ و دوستان‌:

آية‌ الله جنّتي‌ بخشي‌ از دروس‌ مقدمات‌ را نزد پدرش‌ و بخشي‌ را نزد مرحوم‌ سيد ابوالقاسم‌ هرندي‌ خواند. او بخشي‌ از معاني‌ و بيان‌ را نزد مرحوم‌ سيد محمد باقر ابطحي‌ و بخشي‌ ديگر را نزد حاج‌ شيخ‌ احمد فياض‌ فرا گرفت‌ و معالم‌ را نزد مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ علي‌ مشكاتي‌ آموخت‌.

در قم‌ شرح‌ لمعه‌ را نزد مرحوم‌ شهيد صدوقي‌ آموخت‌ و براي‌ آموختن‌ بخشي‌ از رسائل‌ و قوانين‌ به‌ نزد مرحوم‌ آية‌ الله بهاءالديني‌ رفت‌. بخشي‌ از كتاب‌ مكاسب‌ را نزد مرحوم‌ حاج‌ سيد محمد باقر طباطبايي‌ بروجردي‌ فرا گرفت‌. و براي‌ آموختن‌ كفايه‌ به‌ نزد مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ عبدالجواد اصفهاني‌ و مرحوم‌ مجاهدي‌ رفت‌. بخشي‌ از مكاسب‌ را نيز نزد مرحوم‌ حاج‌ آقا روح‌ الله كمالوند آموخت‌.

با تكميل‌ دورة‌ سطح‌ به‌ درس‌ خارج‌ بزرگاني‌ چون‌ آية‌ الله العظمي‌ بروجردي‌(ره‌)، آية‌ الله العظمي‌ گلپايگاني‌، آيت‌ الله‌ العظمي‌ حجّت‌ كوه‌ كمره‌اي‌(ره‌) و آية‌ الله العظمي‌ امام‌ خميني‌(ره‌) رفت‌ و سالها در درس‌ فقه‌ و اصول‌ ايشان‌ به‌ طور جدي‌ شركت‌ كرد. او در طي‌ اين‌ سالها در بعضي‌ از درسهاي‌ اخلاق‌ نيز شركت‌ مي‌نمود،تا علاوه‌ بر آموختن‌ علم‌، عمل‌ به‌ آنها را نيز فراگيرد.

آية‌ الله احمد جنتي‌ در دوران‌ تحصيل‌ خود با فضلائي‌ چون‌ شهيد سعيدي‌، شيخ‌ محسن‌ حرم‌پناهي‌، شهيد مفتح‌، سيد كرامت‌الله‌ ملك‌ حسيني‌، شيخ‌ ابوالقاسم‌ خزعلي‌ و شيخ‌ محمد علي‌ موحدي‌ كرماني‌ به‌ مباحثه‌ درس‌ مي‌پرداخت‌ و با بزرگاني‌ چون‌ شهيد بهشتي‌، شهيد قدوسي‌، آية‌ الله مصباح‌ يزدي‌، آية‌ الله سبحاني‌، آية‌ الله مشكيني‌ و آية‌ الله اميني‌ رابطة‌ دوستانه‌ و مصاحبت‌ داشت‌.

فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌:

آية‌ الله جنتي‌ تا كنون‌ آثار علمي‌ و فرهنگي‌ فراواني‌ از خود بر جاي‌ نهاده‌ است‌. او مدت‌ چهارده‌ سال‌ در مدرسة‌ علميه‌ حقاني‌ به‌ تدريس‌ دروس‌ دورة‌ مقدمات‌ و سطح‌ پرداخته‌ است‌. مدرسه‌ علمية‌ حقاني‌، مدرسه‌اي‌ بود كه‌ با هزينة‌ يكي‌ از تاجران‌ با تقواي‌ زنجان‌ و با مديريت‌ شهيد قدوسي‌ آغاز به‌ كار كرد. اين‌ مدرسه‌ كه‌ بسياري‌ از بزرگان‌ كنوني‌ حوزه‌، در ادارة‌ آن‌ شركت‌ داشتند، با ابتكار شهيد بهشتي‌ و با طرحي‌ نو و شيوه‌اي‌ تازه‌ در تدريس‌ و تحصيل‌ و با برنامه‌اي‌ منسجم‌ و امروزي‌، به‌ تربيت‌ و آموزش‌ طلاب‌ از مقدمات‌ تا سطح‌ مي‌پرداخت‌ كه‌ بسياري‌ از مديران‌ و متصديان‌ امور قضايي‌ و اصحاب‌ فرهنگ‌ و پژوهشگران‌ امروز جامعه‌ در آن‌ پرورش‌ يافتند. طلاب‌ اين‌ مدرسه‌ در بسياري‌ از فعاليتهاي‌ علمي‌ و سياسي‌ دورة‌ طاغوت‌ و پس‌ از آن‌، در اداره‌ و برنامه‌ريزي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ سياسي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ شركت‌ كردند و اين‌ حاصل‌ تلاش‌ استادان‌ اين‌ مجموعه‌، از جمله‌ آية‌ الله احمد جنتي‌ بود.

آية‌ الله جنتي‌ به‌ ترجمة‌ برخي‌ از كتب‌ حديث‌ پيشينيان‌، از جمله‌ «اثبات‌ الهداة‌»، «ايقاظ‌ الهجعه‌»، «تحف‌العقول‌» و «المواعظ‌ العددية‌» پرداخته‌ است‌.

فعاليتهاي‌ سياسي‌:

فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ و تحصيل‌ فقه‌ و اصول‌ مانع‌ فعاليتهاي‌ سياسي‌ آية‌ الله جنتي‌ نگرديد. فعاليتهاي‌ سياسي‌ در پروندة‌ زندگاني‌ او گاه‌ بيشتر و بهتر مي‌درخشد. آية‌ الله احمد جنتي‌ پيش‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، در سخنرانيها، اجتماعات‌ عمومي‌ و جلسات‌ خصوصي‌ همواره‌ به‌ افشاي‌ ماهيت‌ پليد حكومت‌ پهلوي‌ و ضرورت‌ براندازي‌ اين‌ حكومت‌ وابسته‌ مي‌پرداخت‌. او كه‌ خود سالها شاگرد مرجع‌ عالي‌ قدر شيعه‌، امام‌ خميني‌(ره‌) بود، همواره‌ ديگران‌ را به‌ پيروي‌ از راه‌ امام‌(ره‌) دعوت‌ مي‌كرد. از سوي‌ ديگر در درون‌ حوزه‌، ضمن‌ ملاقات‌ با علما و مراجع‌، آنها را از آخرين‌ اخبار حركت‌ انقلابي‌ امام‌ و مردم‌ با خبر مي‌ساخت‌.

او با عضويت‌ در جامعة‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، به‌ برنامه‌ ريزي‌ هماهنگ‌ براي‌ برپايي‌ راهپيمايي‌ها، نوشتن‌ اعلاميه‌ها و ارتباط‌ با ديگر مراكز مرتبط‌ با نهضت‌ امام‌ خميني‌(ره‌) ـ همانند جامعه‌ روحانيّت‌ مبارز ـ مي‌پرداخت‌. آية‌ الله جنتي‌ همواره‌ ارتباط‌ خود را با امام‌(ره‌) حفظ‌ مي‌كرد تا با الهام‌گيري‌ از ايشان‌، از آخرين‌ فعاليتهاي‌ مبارزاتي‌ در قم‌، نجف‌ و ديگر شهرها اطلاع‌ پيدا كند.

او بارها در قم‌، رفسنجان‌ و جزيرة‌ خارك‌ مورد تهديد و تعقيب‌ رژيم‌ شاه‌ قرار گرفت‌ و چند بار در قم‌ بازداشت‌ شد. او سه‌ نوبت‌ به‌ زندان‌ رفت‌ و مجموعاً سه‌ ماه‌ زنداني‌ شد و يك‌ بار هم‌ دستگير و به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ به‌ اسدآباد همدان‌ تبعيد شد.

فعاليتهاي‌ وي‌ پس‌ از انقلاب‌ نيز ادامه‌ يافت‌. با پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در سال‌ 1357، آية‌ الله جنتي‌ در مسؤوليتها و سنگرهاي‌ گوناگوني‌ به‌ ايفاي‌ نقش‌ پرداخت‌. نخستين‌ مسؤوليت‌ او پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌، قضاوت‌ در دادگاه‌هاي‌ انقلاب‌ با حكم‌ امام‌ خميني‌(ره‌) بود. بر كناري‌ و گاه‌ اعدام‌ قضات‌ دوران‌ حكومت‌ شاه‌، فقدان‌ قوانين‌ و آيين‌ نامه‌هاي‌ اجرايي‌ در دادگاهها، عدم‌ آشنايي‌ افرادِ مؤمن‌ و انقلابي‌ با سير اجرايي‌ كار قضاوت‌ و مشكلات‌ متعدد ديگر، كار در دستگاه‌ قضايي‌ سالهاي‌ نخستين‌ انقلاب‌ را دشوار ساخته‌ بود. با وجوداين‌ مشكلات‌، بزرگاني‌ چون‌ شهيد قدوسي‌، شهيد بهشتي‌ و آية‌ الله جنتي‌ در اين‌ عرصه‌ پاي‌ نهادند به‌ تدوين‌ و اصلاح‌ ساختار قضايي‌ كشور پرداختند. دستگاه‌ قضايي‌ منسجم‌ امروز كشور ما، حاصل‌ تلاش‌ اين‌ عزيزان‌ در آن‌ سالهاست‌.

از مسؤوليتهاي‌ مهم‌ آية‌ الله جنتي‌ عضويت‌ در شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌، از نخستين‌ روزهاي‌ تشكيل‌ اين‌ نهاد مقدس‌ است‌. شوراي‌ نگهبان‌ از نهادهاي‌ مهم‌ انقلاب‌ به‌ شمار مي‌آيد كه‌ با وجود آن‌، مي‌توان‌ گفت‌ توطئه‌هايي‌ چون‌ داستان‌ مشروطه‌ تكرار نخواهد شد و همواره‌، مصوّبات‌ مجلس‌، از صافي‌ فقه‌ اسلام‌ و قانون‌ اساسي‌ خواهد گذشت‌. اين‌ نهاد همواره‌ مورد هجمة‌ دشمنان‌ انقلاب‌ قرار گرفته‌ است‌. آية‌ الله جنتي‌ در طول‌ عمر 24 ساله‌ اين‌ نهاد، بارها با عنوان‌ عضو فقيه‌ اين‌ شوري‌، به‌ دفاع‌ از اين‌ نهاد و مباني‌ انقلاب‌ اسلامي‌ پرداخته‌ است‌.

برخي‌ از فعاليتها و مسؤوليتهاي‌ وي‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

1ـ دبيري‌ شوراي‌ هماهنگي‌ تبليغات‌ اسلامي‌

2ـ رياست‌ سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي‌

3ـ نمايندگي‌ امام‌ و رهبري‌ در اتحادية‌ انجمنهاي‌ اسلامي‌ دانش‌ آموزان‌

4ـ عضويت‌ در شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ با حكم‌ امام‌ و رهبري‌

5ـ دبيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌

6ـ امامت‌ جمعة‌ موقت‌ قم‌، كرمانشاه‌ و تهران‌

7ـ عضويت‌ در شوراي‌ پشتيباني‌ جنگ‌

8ـ مديريت‌ در دادگاههاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌

9ـ نمايندگي‌ مجلس‌ خبرگان‌ در دورة‌ اول‌ و دوم‌ از استان‌ خوزستان‌ و در دورة‌ سوم‌ از استان‌ تهران‌ و عضويت‌ در هيأت‌ تحقيق‌ مجلس‌ خبرگان‌

10ـ عضويت‌ در مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌

11ـ عضويت‌ در شوراي‌ بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌

12ـ عضويت‌ در هيأت‌ مؤسس‌ جامعة‌ الزهرا ـ سلام‌ الله‌ عليها ـ با حكم‌ امام‌ (ره‌)

13ـ عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ با حكم‌ رهبري‌

14ـ عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ تبليغات‌ خارجي‌ با حكم‌ رهبري‌

15ـ مسوؤليت‌ ستاد احياي‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر

16ـ عضويت‌ در كميسيون‌ صدا و سيما به‌ عنوان‌ نائب‌ رئيس‌

17ـ نمايندگي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در كمك‌ رساني‌ به‌ مردم‌ بوسني‌ و هرزگوين‌.

آية‌ الله احمد جنتي‌ هم‌ اكنون‌ عضو فقها و دبير شوراي‌ نگهبان‌ و امام‌ جمعة‌ موقت‌ تهران‌ است‌ و برخي‌ ديگر از مسؤوليتهاي‌ مذكور را نيز به‌ عهده‌ دارد.

نام پدر
سال تولد
محل تولد
ساکن
نماینده استان
تهران
نام مهم‏ترین اساتید درس خارج
نام تخصص‏هاى علمى (غیر از فقه و اصول)
نام مهم‏ترین آثار علمى
فعالیت‏هاى علمى
مسئولیت كنونی
مسئولیت قبلى
پست الكترونیكی
اسم الأب
تاریخ الولادة
محل الولادة
محل الإقامة
ممثل محافظة
آذربایجان شرقی
أبرز أساتذة خارج الفقه
التخصصات العلمیة
أهم عناوین الآثار
النشاطات العلمیة
المسئولیة الحالیة
المسئولیة السابقة
برید الإلکترونی
ParentName
BirthDate
BirthPlace
LivePlace
ProvinceId
آذربایجان شرقی
ImportantLessonTeacherName
OtherProficiency
ScientificWorks
ScientificActivities
CurrentLiability
PreviousLiability
Email
ارسال نظر
نویسنده
متن
*