پنج شنبه، 23 مرداد 1399 / 2020 August 13
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اسلامی ، علی

آيت اللّه على اسلامى به سال 1326 (هـ . ش) در شهر «شال» از توابع استان قزوين و در يك خانواده مذهبى ديده به جهان گشود. او در دامنِ مادرى پاك نهاد و شب زنده دار و عبادتگرى پرهيزگار و پدرى زحمتكش و خوشنام، پرورش يافت. پدرش كربلايى احمد از شيفتگانِ خاندان نبوّت و از علاقمندان مخلص سيد مظلومان حضرتِ اباعبداللّه الحسين(عليه السلام) بود و مادرش «خاله» عالم ربانى و فقيه صمدانى حضرت آيت اللّه موسوى شالى(رحمه الله) است. حاج آقا «اسلامى» در دوران كودكى از نعمت پدر محروم گشت و از همان زمان تحت تربيت اخلاقى، علمى و معنوى حضرت آيت اللّه حاج آقا شالى قرار گرفت و به حلقه درس و بحث و آموزشِ او درآمد. او قرآن را در مكتب آموخت و تحصيلات دوره ى ابتدايى را در مدرسه اسلامى شهر شال در مدّت سه چهار سال گذراند. اين مدرسه در آن روزگار به دستِ با كفايت شهيد محراب حضرت آيت اللّه مدنى(رحمه الله) و شادروان آيت اللّه شالى(رحمه الله) تأسيس شده بود

ورود به حوزه علميه:

در سال 1340 به پيشنهاد آيت اللّه شالى و اخوى ارجمندش، شهيد آقاحسين موسوى، وارد علوم حوزوى شد و درسها را نزد استاد و مربّىِ بزرگوار خود، حاج آقا شالى فرا گرفت

«اسلامى» به بركت كششِ درونزا و كوششِ پيگير و مَثَل زدنى، بر دروسِ متداول حوزوى تسلّط يافت و سپس بر مسندِ تدريس نشست و در آن دوران بيش از چهل بار كتاب «صمديه» را تدريس كرد. شرح صمديه «ابومهدى» محصول بارها تدريس اوست كه اكنون مورد استفاده طلاب علوم دينى در حوزه هاى علميه است.

هجرت به نجف اشرف:

حاج آقا «اسلامى» در اواخر سال 1344 به حوزه نجف اشرف هجرت كرد و دروسِ «سطح» را در محضر استادان بزرگ حوزه نجف: (آيت اللّه فياض، آيت اللّه شيخ مجتبى لنكرانى، شهيد محراب آيت اللّه مدنى و علاّمه محقق شيخ صدرا بادكوبه اى و...) با موفّقيّت به اتمام رساند. تفسير قرآن كريم، علم كلام، فلسفه «منظومه» مرحوم حاجى سبزوارى، «فلسفتنا» و «الاسس المنطقيه» شهيد صدر را نزدِ علاّمه عظيم الشأن مرحوم آيت اللّه لنكرانى و استاد قرآن شناسِ معاصر آيت اللّه معرفت و آيت اللّه سيّد كاظم حائرى و ديگر اساتيد حوزه علميه نجف فرا گرفت و هيأت و نجوم را نيز در حدود 10 ماه نزد استادان فنّ آن حوزه آموخت.

دروسِ «سطح» و «خارجِ فقه و اصول»:

حاج آقا «اسلامى» در نجف، لحظه اى از دانش اندوزى غفلت نورزيد و بى درنگ پس از اتمام دوره «سطح»، در دروسِ «خارج فقه و اصول» مراجع عظام تقليد حضور يافت. سالى چند در درسِ خارج فقه «مكاسب» حضرتِ امام خمينى (قُدّسَ سرّه الشريف) رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، شركت نمود و بهره ها جُست. در ضمن بحث «مكاسب»، حضرت امام(رحمه الله) موضوعِ «ولايت فقيه» را به صورت گسترده موردِ بحث قرار مى دهند كه براى حاضرين درس، شورآفرين و نشاط انگيز مى گردد. حاصل بحث ولايت فقيه به صورت جزوه درمى آيد كه بخشى از جزوه هاى عربى آن به وسيله حاج آقا اسلامى توزيع و پخش مى شود. او در درس خارجِ اصولِ آيت اللّه شهيد سيدمحمد باقر صدر(رحمه الله) و مباحثِ فقهى «صلاة عروة الوثقى» حضرت آيت اللّه خويى(رحمه الله)شركت كرده و از خرمن پرفيضشان، توشه ها و بهره ها برده است.

 بازگشت به ايران اسلامي

اقامت شش هفت ساله در نجف اشرف و گذراندن موفّقيّت آميز دوره هاىِ سطح و خارج حوزوى، آقاى اسلامى را براى پذيرش مسؤوليتهاى خطير در انقلاب اسلامى و براى چنين روزى (نامزدى در انتخابات خبرگان رهبرى) نيك ورزيده و آماده كرده است. او پس از شش هفت سال دانش اندوزى از نجف به ايران بازگشت و با خاندانى محترم از سادات قزوين، مرحوم آقاسيد على اصغر پرپينچى، واعظ و مروّج احكامِ دين آشنا شد و با دختر اين سيّد بزرگوار ازدواج كرد.

اقامت در حوزه علميه قم

حاج آقا «اسلامى» پس از ازدواج، قصد بازگشت به حوزه علميه نجف را داشت، امّا به علّت تيرگى روابط دو رژيم «پهلوى» و «بعث عراق»، رفت و آمد بين دو كشور ممنوع شد و «اسلامى» ناگزير براى ادامه ىِ تحصيل بيشتر، در حوزه علميه «قم» سكنى گزيد و در دروس مجتهدان و فقيهان بزرگ چون حضرت آيت اللّه وحيد خراسانى شركت جُست و بهره ها برد. كوتاه سخن آنكه، او در مجموع، حدود 22 سال در دروس خارج آيات عظام «نجف اشرف» و «قم» شركت نموده و بهره ها جُسته و صاحبنظر گشته است. اندوخته هاى علمى «اسلامى» در نجف و قم و ارتباط نزديكش با انديشهور جهان اسلام حضرت آيت اللّه شهيد سيد محمدباقر صدر، او را صاحب نظرى عميق و انديشمندى دقيق ساخته است. بسيارى از عالمان و فاضلان حوزه و همدوره هاى حاج آقا اسلامى، اعتراف مى كنند كه او «اسلامى» از استعداد و حافظه ى نيرومندى برخوردار بوده و بهره هاى علمى فراوانى به دست آورده است. به پشتوانه اين توفيقات و عنايات، امروز او از مفاخر ما و استان عالم پرور و دانشمند خيز قزوين به شمار مى رود.

كرسى تدريس در حوزه و دانشگاه:

آيت اللّه على سلامى، بر اساس سنّت حسنه حوزوى و دارا بودن صلاحيّت هاى ذاتى و قدرت بيان جذّاب، در كنار تحصيلات و دانش اندوزى، از امر «تدريس» غافل نبوده است و بسيارى از متون درسى حوزه علميه، در سطوح مختلف: مقدمات و سطح: دروس «صرف و نحو»، «شرح لمعه»، «حلقات الاصول»، «رسائل»، «مكاسب» و «كفايه» را بارها تدريس كرده و شاگردان بسيارى را تربيت نموده است كه امروز بسيارى از آنان از استادان و محقّقان بنام حوزه علميه قم هستند و شمارى نيز در مسؤوليّت هاى مختلف: قضايى، سياسى و علمى و... به انجام وظيفه مشغول اند. «اسلامى» از بدو انقلاب تاكنون در دانشگاههاى مختلف كشور نظير: دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاههاى ديگر و مراكز آموزش دولتى و... در رشته هاى عديده تدريس داشته است.

مسؤوليّتهاى علمى:

آقاى «اسلامى» همواره مورد توجّه محافل علمى و تحقيقاتى بوده و مسؤوليّتهاى خطير علمى به وى سپرده شده و به خوبى از عهده  آنها برآمده است، كه عبارتند از:

ـ قائم مقام انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

در اين مسؤوليت خطير، صدها اثر از آثار گرانبهاى علمى شيعه، زيرنظر آقاى اسلامى تحقيق و احيا شده است.

ـ مدير كل پژوهشهاى مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام).

ـ رياست هيأت علمى مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام).

ـ عضو شوراى سياستگذارى فرهنگى مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام).

ـ عضو شوراى كتاب مجمع جهانى اهل بيت(عليهم السلام).

آقاى «اسلامى» از سوى حضرت آيت اللّه تسخيرى و آقاى دكتر على اكبر ولايتى به چهار مسؤوليت فوق شماره هاى 2 و 3 و 4 و 5) انتخاب شده و خدمات علمى ارزنده و فراوانى داشته است.

ـ مسؤول كميته تخصّصى عقايد و شبهات كلامى و عضو هيأت علمى بعثه مقام معظم رهبرى.

از سالهاى آغازين انقلاب اسلامى، يكى ديگر از فعّاليّت هاى علمى فرهنگى «حاج آقا اسلامى» ورود به جمع روحانيون كاروان ها و كارگزاران حجّ بعثه مقام معظم رهبرى بوده است. او، بر اثر تلاش هاى علمى گسترده و «تسلّط به زبان عربى» و شايستگى هاى وجودى به عنوان عضو «هيأت علمى و مدير كميته تخصّصى كلام و عقايد» بعثه مقام معظم رهبرى برگزيده شد و سالهاست كه در اين مسؤوليّت تلاش پيگير دارد. سخنرانى هاى «اسلامى» در جلسات علمى روحانيون كاروان ها و پاسخ به شبهات وهّابيّت، اثرگذار، دلنشين و از استقبال شايانى برخوردار بوده است، و بر همين اساس همه ساله توسّط بعثه مقام معظم رهبرى در خدمت حجّاج بيت اللّه الحرام انجام وظيفه مى كند. مجموعه اى از نوشته هاى او هر ساله به صورت (سى دى) در همين محور تكثير و توزيع مى گردد.

در عرصه ى پژوهش، گردآورى و نگارش:

«آقاى اسلامى» در خلال بيش از دو دهه مديريت در سنگر پژوهش و كند و كاوِ علمى در حوزه علميه «قم» در عرصه هاى گوناگون انديشه و مسائل كلامى و در جايگاه ردِّ شبهات و ابهام آفرينى هاى تشكيك ورزان در مورد ايمان و عقيده و مكتب الهام بخش اهل بيت(عليهم السلام)، تلاشى دلپذير و ستودنى داشته و درنگ در قاموس فكرى او رنگ باخته است. اين روحانى دانشمند و پرتلاش، با اِشراف علمى خود چه به صورت فردى و چه به صورت گروهى، قلم زده و صدها اثر علمى گرانبهاى شيعه را ترجمه، تحقيق و تأليف نموده و به زيور طبع آراسته و احيا كرده است و اكنون در سلك پژوهندگان برجسته و صاحب انديشه كشور به شمار مى رود.

در اينجا به چند نمونه از اين آثار اشاره مى شود:

الف. تأليفات و تحقيقات گروهی

ـ تأليف مجموعه «فى رحاب اهل البيت(عليهم السلام)» در بيش از 40 جلد به زبان عربى.

ـ تأليف مجموعه «اعلام الهداية» در 14 جلد به زبان عربى.

ـ تحقيق «فضائل الخمسة» در 3 جلد به زبان عربى.

ـ تحقيق «تفسير كنز الدّقايق» در 12 جلد به زبان عربى.

ـ تحقيق «المراجعات» مرحوم سيّد شرف الدّين موسوى به زبان عربى.

ـ تحقيق كتاب «حيات محمّد» دكتر هيكل مصرى به زبان عربى.

ـ تحقيق و تلخيص كتاب «الامام على، صوت العدالة الانسانيّة»، جُرج جرداق به زبان عربى.

ـ تأليف و تحقيق ده ها كتاب ديگر.

ب. تأليفات و تحقيقات فردى

ـ تأليف شرح مبسوط «صمديه» شيخ بهايى در ادبيّات عرب به زبان فارسى.

ـ تأليف «سيرى در الغدير» علاّمه امينى در تاريخ و كلام به زبان فارسى كه به زبان اردو نيز ترجمه شده است.

ـ ترجمه «زندگانى خاتم الاوصياء(صلى الله عليه وآله)» در امامت و تاريخ به زبان فارسى.

ـ تأليف «اقتصاد فطرى» در تبيين نظام اقتصادى اسلام به زبان فارسى.

 ـ تحقيق مجلّدات دوم و سوم «فضائل الخمسة» در سيره به زبان عربى.

 ـ ترجمه «تحرير الوسيله» امام خمينى(رحمه الله)4جلد در فقه و احكام به زبان فارسى.

ـ تأليف «مع الدكتور ناصر القفارى» در نقد پايان نامه دكتراى ناصر القفارى از استادان دانشگاه محمدبن سعود