پنج شنبه، 2 اسفند 1397 / 2019 February 21

1 مورد ( از 1 تا 1)
اینجانب محمد علی موحدی (مشهور به موحدی کرمانی) متولد 1310 بشماره شناسنامه 325 صادره کرمان فرزند عباس (واعظ معروف کرمان بود)تحصیلات مقدماتی در حوزه کرمان سپس در حوزه علمیه قم وسپس در حوزه علمیه نجف.اسا...
بازدید : 4405 تاریخ درج : 1393/12/24